Obra nova

Els ascensors estàndards, complint el codi d’edificació i d’accessibilitat amb o sense cambra de maquines tant elèctrics com hidràulics. Ascensors d’un o dos embarcaments a 90º o 180º segons les necessitats que requereixi l’edifici.

Rehabilitació

Dins dels diferents models, existeix tant la possibilitat d’instal·lar un ascensor funcional com un ascensor amb el que es vulgui aconseguir una estètica i integració en la decoració de l’espai que ocupa, L’ascensor es dissenya i fabrica segons las necessitats d’espai que es disposa, podent ser col·locat tant per l’interior de la comunitat com per l’exterior amb un tancament realitzat amb una estructura autoportant especialment dissenyada per ascensors.